Väike Hellero 14 PIHEL KUUSK Sõrmemähkimise mäng (seto)

Kiä tekk´ orgo orasõ?

Viis vaas veerül kesvä,

piis pilli orja marja,

veerül vitsa hellero.

Kiä lätt´ peräh põimõmahe?

Viis vaas…

Vel´o tekk´ orgo orasõ,

näio lätt´ peräh põimõmahe.

Lõigaś kõrrõ, lõigaś tõsõ,

lõigaś uma sõrmõkõsõ.

Kiä karaś mano kaemahe?

Velekene noorõkõnõ.

Mähke näio sõrmõkõsõ.

Nii sai näio vel´o umas.

Allikas: Regilaulu lugu – Väike Hellero