Metsalaulupidu 2018

 1. Metsa tervitamine Anne Maasik 1:24
 2. Sinisirje linnukene Anne Maasik 5:37
 3. Sinisirje linnukene Ahto Kaasik 5:13
 4. Kelle õues õunapuu Triinu Taul 7:04
 5. Mis sääl mäe pää veretäs Anu Taul 5:43
 6. Tänu sulle, päevakene Agne Nelk 6:31
 7. Ku ma nakka laulemaie Anna Hints 4:12
 8. Vee loits Anne Maasik 4:16
 9. Metsarahvas Anna Vainu 4:48
 10. Magasi, mina magasi Anu Taul 9:23
 11. Kõivokõnõ, tammõkõnõ Eva Väljaots 3:29
 12. Kulla kuu, kullakarva Triinu Taul 10:13
 13. Kuis sina teadsid siia tulla Anna Vainu 3:18
 14. Meie metsad pilvepojad Ahto Kaasik 1:07
 15. Sinikirja linnukene Anu Taul 5:39
 16. Läämi kuhalt korgõlõ Anna Hints 4:39
 17. Lähme hellad, käime kullad Anne Maasik 4:59
 18. Läämi mõtsa, vellekese Agne Nelk 8:17
 19. Lätsi mõtsa hummogulla Heiki Valk 8:36
 20. Õekene, hellakene Eva Väljaots 4:15
 21. Me olem kolmeksi sõsare Helena Trei 3:32
 22. Neiokõsõ noorõkõsõ Anu Taul 6:49
 23. Moistke moistke mihed noored Anna Hints 4:47
 24. Helise helise hiide Ahto Kaasik 3:28
 25. Mesilindu tillukene Eva Väljaots 1:52
 26. Läksin soosse sõsterille Anne Maasik 1:47
 27. Hilja hilja vennikene Indrek ja Anna Vainu 3:14
 28. Meil on tuba tuule pealla Helena Trei 4:18
 29. Mul on tuba tuule pealla Anna Vainu 4:40
 30. Lähme hellad, käime kullad Anne Maasik 4:42
 31. Laula, laula, suukene Agne Nelk 5:56
 32. Ku ma olli Eva Väljaots 3:39
 33. Istsin ma ilu mäele Mari Sarv 7:11
 34. Saa, saa, saa tukõvas Anna Hints 5:41
 35. Vanaimäkene Anna Hints 1:43
 36. Tuo Jumal jõesta jõudu Anna Vainu 6:14
 37. Maa minu ema Helena Trei 5:17
 38. Nüüd on õigus õhtul minna Anne Maasik 4:28
 39. Veeri, veeri, päevapärga Agne Nelk 5:14