Väike Hellero 12 MARI SARV Kubjas ahju! (Hanila)

Kui meie teult tulime

ja meie märjad olime,

Kura jõkke kukkusime,

Arju jõkke astusime,

virve vette uppusime.

Kus me entid kuivatame?

Lähme Timu rehe juure,

aame ahju piirualud

ja need kupja küljekondid,

rehepapi rinnakondid,

aidame arud mõlemad.

Siis paneme kuued kuivema’a,

kasukad panem kahtuma’a,

vööd panem vetta nõrguma’a,

siidivestid sirguma’a.

Allikas: Regilaulu lugu – Väike Hellero