Alo Unt – Millest latsi laaluline

Alo Unt – Millest latsi laaluline
Metsalaulupidu 2022 – Ühendus

Millest latsi laaluline,

imekana iloline

Kui sii ime minno olli,

naane kallis minno kanni,

Läts ta põldo põimõmahe,

Veie kiigo kesä pääle,

veie hällü hääde paika,

paano palo nulga pääle,

pallel pardsi hällütämmä,

suvõlinnu liigutamma.

Pardsil oll iks pallo sõnno,

suvõlinnul liia laalu.

Kõik ma panni papõrihe

raie vällä raamatuhe.

Tuntud ka kui “Laulja saamine”